Thi công chức 2014. Bạn biết gì về thi công chức?

đăng 20:06 26 thg 8, 2014 bởi Nguyễn Hà Trang   [ đã cập nhật 02:38 4 thg 9, 2014 ]
Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
Thi công chức là từ cụm được nhắc đến nhiều trong năm 2014. Khi mà khối Hành chính công ở các đơn vị, cơ quan nhà nước đang có đợt tuyển viên chức lớn để củng cố cho những vị trí còn thiếu.


Vậy công chức là gì? Đây là từ chỉ người được tuyển dụng làm việc thường xuyên trong khối cơ quan nhà nước và họ được trả lương bằng nguồn ngân sách nhà nước.


Thi công chức tức là hoàn thành kì thi tuyển để làm việc trong khối nhà nước hay khối công. Việc thi tuyển được thực hiện ở nhiều ngành trong khối hành chính như y tế, phường xã, giao thông vận tải, các trường học thuộc khối công …. Tương ứng với mỗi ngành mà các kì thi công chức đưa ra các môn thi khác nhau, dựa trên đặc thù của từng ngành.

Thi công chức theo quy định có hiệu lực hiện hành từ ngày 1/5/2010 thì sẽ có 4 môn thi trong kì thi công chức : Môn Kiến Thức Chung, Môn Nghiệp Vụ, Môn Ngoại Ngữ và Môn Tin Học Văn Phòng.

Theo đó tùy từng ngành ta sẽ có những môn thi phù hợp với Môn Nghiệp vụ. Các trường hợp được miễn các môn Tin học văn phòng và ngoại ngữ phải nằm trong các điều kiện sau: Có bằng tốt nghiệp Đại Học và Sau đại học ngành Ngoại Ngữ. Có bằng đại học và sau đại học tốt nghiệp ở nước ngoài,sau đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Kết quả thi công chức sẽ được chấm và công bố. Điểm được xét từ cao xuống thấp đến khi lấy đủ chỉ tiêu mà đơn vị còn thiếu. Trường hợp hai thí sinh có điểm bằng nhau tiến hành xét điểm người nào có điểm chuyên ngành nghiệp vụ cao hơn sẽ trúng tuyển.

Bạn có biết về phân loại công chức :

Loại A:  Bao gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc các vị trí tương đương.

Loại B : Bao gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc các tương đương.

Loại C : Bao  gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

Loại D : Bao gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc các vị trí tương đương và ngạch nhân viên.

Nguồn: Mr B
Comments