Chương trình trung cấp 1 năm. Giải pháp "liên thông ngược".

đăng 21:16 30 thg 9, 2014 bởi Nguyễn Hà Trang   [ đã cập nhật 21:56 1 thg 10, 2014 ]
Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
Kinh tế suy thoái, định hướng chọn ngành sai ngay từ đầu, nhu cầu tuyển dụng thực tế trong xã hội… là những yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến cơ hội tìm việc của mỗi người.
Mỗi năm có đến hàng nghìn cử nhân ra trường thất nghiệp. Theo thống kê của Cục Việc Làm thì có đến 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp mỗi năm. Nghịch lý ở chỗ, cử nhân thì vẫn thất nghiệp, trong khi nhiều công ty, doanh nghiệp thậm chí là các đơn vị hành chính nhà nước lại đang thiếu nhân lực. Chính vì vậy, đã có rất nhiều người chọn hướng “liên thông ngược” quay lại học trung cấp ngành khác nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng.

Theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo, nếu sinh viên đã có một văn bằng, sẽ chỉ phải học những môn cơ sở và chuyên ngành của ngành chuyển đổi nên việc học sẽ thực tế và rút ngắn thời gian rất nhiều. Những khóa học chuyển đổi ngắn hạn, sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức thực tế, thiết thực nhất trong chuyên ngành mới.

Trong khi thông tin truyền thông đang “rả rả” nói về vấn nạn cử nhân thất nghiệp hoặc “thừa thầy thiếu thợ”. Thiết nghĩ việc thức thời và có một hướng đi thay đổi để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng cũng là một việc đúng đắn và nên làm.

Mr B


Comments